Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analysis of Operating Modes of the Step-Up Dc/Dc Converter with a Commutating LC-Filter

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analysis of Operating Modes of the Step-Up Dc/Dc Converter with a Commutating LC-Filter
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Jānis Zaķis
Ivars Raņķis
Dmitri Vinnikov
Atslēgas vārdi DC/DC converter, LC-filter, steady-state analysis
Anotācija This paper presents an analysis of operating modes of the step-up DC/DC converter topology aimed for applications with widely changing input voltages. The topology consists of a LC-network coupled with a single phase inverter in the primary side and a full bridge rectifier in the secondary side of a voltage matching transformer. When the input voltage is above the nominal value the converter operates in the buck mode, but when the input voltage level is below the nominal value, the converter operates in the boost mode. The guidelines for LC-network component selection are discussed.
Atsauce Zaķis, J., Raņķis, I., Vinnikov, D. Analysis of Operating Modes of the Step-Up Dc/Dc Converter with a Commutating LC-Filter. Технiчна електродинамiка, 2011, Vol. 1, No. 1, 87.-92.lpp. ISSN 1607-7970.
ID 11242