Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektroenerģijas pārveidotāju vispārējs pārskats

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektroenerģijas pārveidotāju vispārējs pārskats, klasifikācijas iespējas un pielietoto sektoru analīze
Nosaukums angļu valodā General Overview and Possibilities of Classification of Converters and Analysis of Sectors Where Converters are Used
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aigars Vītols
Atslēgas vārdi Converters, power grid, controllers, equipment of power electronics
Anotācija Šajā rakstā tiek apskautas elektroenerģijas pārveidotāju klasifikācijas iespējas pēc dažādiem kritērijiem. Tiek saklasificēti energoelektroniskie pārveidotāji- taisngrieži, invertori, līdzstrāvas impulsu pārveidotāji un frekvenču pārveidotāji. Rakstā tiek dota apkopojoša tabula, kurā izklāstīta informācija par energoelektroniskiem pārveidotājiem un to pielietošanu energosistēmā un dažādos kontrolieros. Nobeigumā šajā rakstā tiek iepazīstināts ar lieljaudas matriču pārveidotāju, kā arī ar jauno VSC risinājumu elektroenerģijas nodošanai garajā HV DC līnijā. Raksts kopumā veido vispārēju priekšstatu par galvenajiem energoelektroniskajiem enerģijas pārveidotājiem.
Anotācija angļu valodā This article shows classification possibilities of electrical converters by various criteria's. The energy converters such as rectifiers, inverters, DC converters and frequency converters are classified. The article has the table of summary where is showed the Information on energy converters and its using in the electrical system and various controllers. In conclusion this article introduces the matrix converter of high power and also with the new VSR solution for transfer of electrical energy in the long HV DC line. The article summary comprises general idea on the main converters of electrical equipment.
Atsauce Vītols, A. Elektroenerģijas pārveidotāju vispārējs pārskats, klasifikācijas iespējas un pielietoto sektoru analīze. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.15, 2005, 83.-92.lpp. ISSN 1407-7345.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 11311