Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektroenerģijas taupīga izmantošana pilsētas elektrotransportā ar vilces apakšstaciju divvirzienu energoelektroniskiem pārveidotājiem

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektroenerģijas taupīga izmantošana pilsētas elektrotransportā ar vilces apakšstaciju divvirzienu energoelektroniskiem pārveidotājiem
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ivars Raņķis
Leonīds Ribickis
Aigars Vītols
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Raņķis, I., Ribickis, L., Vītols, A. Elektroenerģijas taupīga izmantošana pilsētas elektrotransportā ar vilces apakšstaciju divvirzienu energoelektroniskiem pārveidotājiem. Enerģija un Pasaule, 2007, Nr.5, 90.-92.lpp. ISSN 1407-5911.
ID 11315