Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Algorithm of Operating Equipment Selection Considering Demand Elasticity

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Algorithm of Operating Equipment Selection Considering Demand Elasticity
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Anatolijs Mahņitko
Jānis Gerhards
Renāta Varfolomejeva
Inga Iļjina
Atslēgas vārdi an aggregate; benefit; consumer; electrical market; stat-up characteristics
Anotācija The algorithm of operating equipment selection under modeling elastic electricity market is proposed in this article. The bid prices and cost characteristics of energy production are basic data for power producers. The algorithm realization is performed for each value of power load and based on individual variables variation. Variables are capacities, prices and aggregate condition. The algorithm operability was approved on testing example of problem of operating aggregates selection taking into account the load behavior of electrical power system.
Atsauce Mahņitko, A., Gerhards, J., Varfolomejeva, R., Umbraško, I. Algorithm of Operating Equipment Selection Considering Demand Elasticity. No: Elektroenergetika 2011 : Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Slovākija, Stara Lesna, 21.-23. septembris, 2011. Košice: Technical University of Košice, 2011, 376.-379.lpp. ISBN 978-80-553-0724-4.
ID 11459