Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Influence of Laser Radiation on Optical Properties and Surface Structure of CdZnTe Crystal

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Influence of Laser Radiation on Optical Properties and Surface Structure of CdZnTe Crystal
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Aleksandrs Mičko
Artūrs Medvids
Jānis Barloti
Yu. Naseka
Atslēgas vārdi Self-organizing nanostructure, Nd:YAG laser, Cd0.9Zn0.1Te crystal
Anotācija The change of surface of Cd0.9Zn0.1Te crystal morphology after irradiation by pulsed Nd:YAG laser has been studied. Thermogradient effect (TGE) has the main role in the interaction process of laser radiation with semiconductors. A change of the irradiated surface relief has been observed by atom force microscope. Self-organizing nano-cones are observed on the irradiated surface of Cd0.9Zn0.1Te crystal at intensity of the laser in the range of 4.0 – 12.0 MW/cm2. A graded band gap structure with optical window was formed at the top of nano-cones.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.222.130
Hipersaite: https://www.scientific.net/AMR.222.130 
Atsauce Mičko, A., Medvids, A., Barloti, J., Naseka, Y. Influence of Laser Radiation on Optical Properties and Surface Structure of CdZnTe Crystal. Advanced Materials Research, 2011, Vol. 222, 130.-133.lpp. ISSN 1662-8985. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.222.130
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 11488