Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Minerālo izejvielu pielietošanas pamatojums jaunu keramikas produktu un tehnoloģiju izstrādei

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Minerālo izejvielu pielietošanas pamatojums jaunu keramikas produktu un tehnoloģiju izstrādei
Nosaukums angļu valodā The Statement of the Use of Mineral Raw Materials for Development of New Ceramic Products and Technologies
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gaida Maruta Sedmale
Uldis-Jānis Sedmalis
Ingunda Šperberga
Artūrs Korovkins
Atslēgas vārdi mineral raw materials, processing technology, ceramic products
Anotācija Saistībā ar zināmajiem Zemes garozā notiekošajiem mehāniskajiem, ķīmiskajiem, termiskajiem un bioloģiskajiem procesiem, ir parādīta iespēja modelēt šos procesus attiecīgās izejvielas tehnoloģiskā pārstrādes posmā. Dots ieskats par izejvielu pārstrādes iespējām attiecīgā tehnoloģijas ciklā saistībā ar mālu un mālu minerālu vienlaicīgu un diferencētu mehānisko, ķīmisko un bioloģisko, kā arī intensīvu ķīmisko priekšapstrādi (ģeopolimērmetode). Parādīta mālu, mālu minerālu, kā arī kvarca smilšu un karbonātus saturošo minerālo izejvielu pielietošanas iespēja augsttemperatūras keramikas produktu izstrādei, lai veicinātu fāžu veidošanos pie pazeminātas saķepināšanas temperatūras
Anotācija angļu valodā The possibility of simulating the mechanical, chemical, thermal and biological processes of mineral raw material processing in ceramic technology related with the same processes in the Earth crust is demonstrated. The intensive chemical treatment of clays – so called geopolymer method – is particularly emphasized. The method is based on the chemical activation of clay minerals/clays with alkali/alkaline earth hydroxides/silicates. The technological process of ceramic development from thermally and chemically activated clay is discussed. Characteristic thermal treatment curve of the illite clay (Apriki deposit, Kurzeme District) in the temperature range from 20 up to 1000 0C showed that the decomposition of the mentioned clay starts at temperatures from 5200C. The view on the processing of mineral raw materials – clay or clay minerals, carbonate containing minerals as well as quartz sand in technological processes of high – temperature porous and dense ceramic is presented in this article. Sequence of crystalline phase (corundum – spinel/forsterite – cordierite) formation from mixed compositions (mineral raw materials and synthetic additives) in dependence on sintering temperature is demonstrated. It is determined that the presence of mineral raw materials in initial compositions of ceramics decreases the sintering temperature and development of high–temperature crystalline phases of ceramics for up to 100 0C, as well as increases mechanical properties, e.g. bending strength.
Atsauce Sedmale, G., Sedmalis, U., Šperberga, I., Korovkins, A. Minerālo izejvielu pielietošanas pamatojums jaunu keramikas produktu un tehnoloģiju izstrādei. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.24, 2011, 26.-29.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 11593