Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Augstākās izglītības attīstība nekustamā īpašuma jomā Latvijā

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Augstākās izglītības attīstība nekustamā īpašuma jomā Latvijā
Nosaukums angļu valodā The Began of Higher Education in Real Estate Sector in Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Ineta Geipele
Atslēgas vārdi higher education, real estate, employers
Anotācija Latvijas Nekustamo īpašumu nozarei strauji attīstoties 2004.gadā, tika sekmēta investīciju piesaistīšana valstī, kas noteikusi pieaugošo pieprasījumu pēc kvalificētiem diplomētiem speciālistiem nekustamā īpašuma jomā. Līdz 2009.gadam pilnvērtīgu profesionālā bakalaura diplomu darbam šajā nozarē iegūt nebija iespējams. Eiropas prakse rādīja, ka nekustamo īpašumu nozares profesionāļi izglītību iegūst augstākajās mācību iestādēs. Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, vietējais nekustamo īpašumu tirgus kļuvis aizvien atvērtāks ārvalstu investoriem un līdz ar to šis jautājums palika aizvien aktuālāks.
Anotācija angļu valodā The began of higher education in real estate sector in Latvia
Atsauce Geipele, I. Augstākās izglītības attīstība nekustamā īpašuma jomā Latvijā. No: Ekonomika un vadībzinātnes : referātu kopsavilkumu krājums : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress, Latvija, Rīga, 24.-27. oktobris, 2011. Rīga: SIA Biznesa kompetences centrs, 2011, 10.-11.lpp. ISBN 9789934814310.
Pilnais teksts
ID 11594