Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Medical Image Region Extraction and 3D Modeling Based on Approximating Curves

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Medical Image Region Extraction and 3D Modeling Based on Approximating Curves
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Katrina Boločko
Aleksandrs Sisojevs
Aleksandrs Glazs
Ardis Platkājs
Atslēgas vārdi 3D modeling, medical images, region extraction, visualization
Anotācija This work describes several methods that intend to solve such medical image processing tasks as extraction and 3D visualization of the region of interest (ROI). The proposed methods were tested on the medical images of a brain acquired by computer tomography and proven to be applicable to different types of ROI, resulting in a possible visualization of several ROI at once, i.e. pathology and the head of a patient. The results can be used to provide practical improvements to the reliability of medical diagnostics.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.222.285
Hipersaite: https://www.scientific.net/AMR.222.285 
Atsauce Boločko, K., Sisojevs, A., Glazs, A., Platkājs, A. Medical Image Region Extraction and 3D Modeling Based on Approximating Curves. Advanced Materials Research, 2010, Vol. 222, 285.-288.lpp. ISSN 1662-8985. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.222.285
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 11708