Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Aktuālie teritoriālās ekonomiskās plānošanas modeļi Baltijas reģionā

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Aktuālie teritoriālās ekonomiskās plānošanas modeļi Baltijas reģionā
Nosaukums angļu valodā Latest Economic Framework in Spatial Planning of the Baltic Region
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Tatjana Štaube
Ineta Geipele
Atslēgas vārdi spatial planning, modeling, territory, territorial economic planning
Anotācija Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumprojektu Latvijā teritorijas attīstības plānošana ir nepārtraukts, elastīgs un ciklisks process. Tās aktualitāte nezūd laika gaitā līdz ar jaunu tehnoloģiju parādīšanos, kas var sekmēt jaunas informācijas pieejamību.
Anotācija angļu valodā Latest economic framework in spatial planning of the Baltic region.
Atsauce Štaube, T., Geipele, I. Aktuālie teritoriālās ekonomiskās plānošanas modeļi Baltijas reģionā. No: 52. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE' 2011): konferences ziņojumu tēžu krājums, Latvija, Rīga, 7.-7. oktobris, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 96.-97.lpp. ISBN 978-9934-10-202-8.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 11790