Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Kvalitātes funkcijas izvērsuma (QFD) izmantošana jūrniecības nozarē

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Kvalitātes funkcijas izvērsuma (QFD) izmantošana jūrniecības nozarē
Nosaukums angļu valodā The Use of Quality Function Deployment (QFD) in Marine Insdustry
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Kristīne Carjova
Gints Rijkuris
Valdis Priednieks
Atslēgas vārdi QFD, maritime transport
Anotācija Mūsdienās tirgus piesātinājums ar dažādiem pakalpojumiem un produktiem un sekojoši konkurences palielināšanās rada sarežģītības šo pakalpojumu ražotājiem. Tas rosina viņus meklēt veidus, lai uzlabotu sava produkta kvalitāti un pārspētu konkurentus. Jūras transporta nozarē ir daudz problēmu, kuru pētīšanā varētu izmantot modernās metodes, taču to pielietošana pagaidām nav pietiekama. Efektīvs instruments šo uzdevumu paveikšanai ir Kvalitātes funkcijas izvērsums (Quality Function Deployment – QFD). Darbā tiek veikts situācijas analītiskais apskats, kur īsumā tiek paskaidrota QFD metodoloģijas būtība, tās vēsturiska attīstība un nākotnes tendences. Autori apkopo un analizē QFD izmantošanas pieredzi dažādās jomās pasaulē un Latvijā, īpaši akcentējot šīs metodes izmantošanu jūrniecībā un sekojoši skaidro nepieciešamos pilnveidojumus izmantošanai jūras transportā.
Anotācija angļu valodā Today there are many problems (issues) in the shipping, to study and solve them modern technologies could be used, but the experience with their usage is not sufficient yet. One of the instruments, that has proven it’s efficiency in the world is the methodology of Quality Function Deployment – QFD. This Paper explores the substance of the QFD, historical and thoughtful evolution, the tendency of QFD development and usability in the future, as well as the experience with usage QFD in the world and Latvia, drawing special attention to the shipping. The results of this research can be used in the shipping companies and organizations to achieve and process the data on customer’s demands in respect of the service provided.
Atsauce Carjova, K., Rijkuris, G., Priednieks, V. Kvalitātes funkcijas izvērsuma (QFD) izmantošana jūrniecības nozarē. No: Ūdens transports un infrastruktūra 2011: 13. starptautiskā konference: rakstu krājums, Latvija, Rīga, 29.-30. aprīlis, 2011. Rīga: Latvijas Jūras akadēmija, 2011, 258.-263.lpp. ISSN 1691-3817.
ID 11844