Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Electrodynamic Human Motion Energy Converter with Planar Structure

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Electrodynamic Human Motion Energy Converter with Planar Structure
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Juris Blūms
Gaļina Terļecka
Ausma Viļumsone
Atslēgas vārdi Electrodynamic Generator, Energy Harvesting, Wearable Energy Sources
Anotācija The performance of the electrodynamic human motion energy converter with planar structure is under investigation. The electrodynamic converter consists of a flat, spiral-shaped coil and a rectangular magnet that during human motion moves in respect to one another. During the motion of the rectangular magnet with a remanence 0.1 T over a flat, formed up as an Archimedes spiral coil with 25 turns, an average power of about 10 W is generated. The generator elements can both be deployed on a variety of clothing items which move relative to one another during the human motion, and also realizing the forced oscillation of the magnet during walking.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.222.36
Hipersaite: https://www.scientific.net/AMR.222.36 
Atsauce Blūms, J., Terļecka, G., Viļumsone, A. The Electrodynamic Human Motion Energy Converter with Planar Structure. Advanced Materials Research, 2011, Vol. 222, 36.-39.lpp. ISSN 1662-8985. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.222.36
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 11852