Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Plasma Synthetized Ferrite Modifiers for Manufacturing of Polycarbonate Nanocomposites

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Plasma Synthetized Ferrite Modifiers for Manufacturing of Polycarbonate Nanocomposites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Jānis Zicāns
Santa Strode
Juris Bitenieks
Tatjana Ivanova
I. Zālīte
E. Palcevskis
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Atsauce Zicāns, J., Strode, S., Bitenieks, J., Ivanova, T., Zalite, I., Palcevskis, E. Plasma Synthetized Ferrite Modifiers for Manufacturing of Polycarbonate Nanocomposites. No: 30-я Юбилейная международная научно-практическая конференция и блиц-выставка “Композиционные материалы в промышленности” (СЛАВПОЛИКОМ) un seminārā «Трубопроводы из полимерных композиционных материалов: изготовление, проектирование, строительство, эксплуатация», Ukraina, Ялта, 1.-7. jūnijs, 2010. Ялта: , 2010, 442.-442.lpp.
Pilnais teksts
ID 11931