Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Comparative Study of Ni0.7Zn0.3Fe2O4 Obtained by Sol-Gel Auto-Combustion and Flash Combustion Methods

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Comparative Study of Ni0.7Zn0.3Fe2O4 Obtained by Sol-Gel Auto-Combustion and Flash Combustion Methods
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andris Šutka
Santa Lagzdiņa
Gundars Mežinskis
Artūrs Plūdons
Inta Vītiņa
Laimons Timma
Atslēgas vārdi Ferrite, nanomaterials, electric properties, dielectric properties
Anotācija In this study, the nickel–zinc ferrites were prepared via two different methods: the sol-gel auto combustion method and the flash combustion method. Obtained reaction products were sintered at different temperatures 900, 1100 and 1300 oC. The structural and microstructural, as well as electric and dielectric properties of different samples were discussed. The synthesis method has a marked effect on crystalline order, grain size and its distribution, electrical resistivity and dielectric properties.
DOI: 10.1088/1757-899X/25/1/012019
Hipersaite: http://iopscience.iop.org/1757-899X/25/1 
Atsauce Šutka, A., Lagzdiņa, S., Mežinskis, G., Plūdons, A., Vītiņa, I., Timma, L. A Comparative Study of Ni0.7Zn0.3Fe2O4 Obtained by Sol-Gel Auto-Combustion and Flash Combustion Methods. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2011, Vol.25, Iss.1, 012019.-012019.lpp. ISSN 1757-8981. e-ISSN 1757-899X. Pieejams: doi:10.1088/1757-899X/25/1/012019
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 11937