Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 700 gadu jubilejas svinības 1911. gadā

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 700 gadu jubilejas svinības 1911. gadā
Nosaukums angļu valodā About the 700 Years Jubilee in 1911
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi Cathedral school of Riga
Anotācija 1911. gada tika svinēta Rīgas Domskolas 700 gadu jubileja un 50 gadu jubileja kopš skola tika pārdēvēta par Rīgas pilsētas ģimnāziju. Jubilejai par godu ģimnāzisti bija sagatavojuši izrādīšanai Sofokla traģēdiju "Antigone". Jubieljā skolu sveica Rīgas skolu direktoru, kā arī Tērbatas, Jelgavas un citām mācību iestādēm.
Anotācija angļu valodā The Celebration 1911
Atsauce Zigmunde, A. 700 gadu jubilejas svinības 1911. gadā. No: Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā. Rīga: RaKa, 2011, 60.-67.lpp. ISBN 978-9984-46-200-4.
ID 12201