Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Titāna oksīda un HAp kompozīta keramikas mehānisko īpašību atkarība no temperatūras

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Titāna oksīda un HAp kompozīta keramikas mehānisko īpašību atkarība no temperatūras
Nosaukums angļu valodā Mechanical Properties of Titania and HAP Bioceramic Composites Depending on the Temperature
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Romāns Sadretdinovs
Rita Seržāne
Atslēgas vārdi HYDROXYAPATITE, TITANIUM DIOXIDE, COMPOSITE CERAMICS, MECHANICAL PROPERTIES
Anotācija Hidroksilapatīta un titāna dioksīda kompozītu keramikas paraugu sagatavošana un mehānisko īpašību pārbaude spiedes un četrpunktu lieces eksperimentos. Kompozītkeramikas materiālu sastāva un struktūras izpētei izmatotas XRD un SEM metodes.
Anotācija angļu valodā In work has been accomplished preparation of hydroxyapatite and titanium oxide composite ceramic samples and examination of mechanical properties by compression and four point flexural tests. Composition and structure of the composite ceramic materials was characterized using XRD and SEM techniques.
Atsauce Sadretdinovs, R., Seržāne, R. Titāna oksīda un HAp kompozīta keramikas mehānisko īpašību atkarība no temperatūras. No: 52. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 28.-29. aprīlis, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 158.-158.lpp. ISBN 978-9934-10-260-8.
Pilnais teksts
ID 12562