Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analysis of the Environmental Impact Assessment of Power Energy Projects in Latvia

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analysis of the Environmental Impact Assessment of Power Energy Projects in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Pētniecības platforma Neviena
Autori Jeļena Pubule
Dagnija Blumberga
Marika Rošā
Francesco Romagnoli
Atslēgas vārdi Latvia, Sustainable development, Energy industry, Environmental impact assessment, Screening process, Energy issues, Sustainability, Climate change, EIA system in Latvia
Anotācija The work concludes with suggestions on how to include the principles of LCA in the EIA procedure. This is to improve the impact assessment of energy projects
DOI: 10.1108/14777831211204930
Hipersaite: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14777831211204930/full/html 
Atsauce Pubule, J., Blumberga, D., Rošā, M., Romagnoli, F. Analysis of the Environmental Impact Assessment of Power Energy Projects in Latvia. Management of Environmental Quality, 2012, Vol. 23, No. 2, 190.-203.lpp. ISSN 1477-7835. Pieejams: doi:10.1108/14777831211204930
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 12647