Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Mikroelementu saturs Latvijas mālos pirms un pēc apstrādes ar skābi

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Mikroelementu saturs Latvijas mālos pirms un pēc apstrādes ar skābi
Nosaukums angļu valodā The Content of Microelements in the Latvian Clay before and after Treatment by Acid
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Roberts Višs
Modris Drille
Ineta Rozenštrauha
Atslēgas vārdi Clay, sorbtion, microelements
Anotācija Mālus apstrādājām ar 10% un 25% sērskābes šķīdumiem. Ar skābi apstrādātos mālu paraugos samazinās Th, Y, Cu un Zn saturs. Pb saturs nemainās – tas varētu atrasties tādos minerālos, kuri nepakļaujas skābes iedarbībai, vai arī tāpēc, ka PbSO4 ir nešķīstošs (uz šo īpatnību jāattiecina visi nešķīstošie metālu sulfāti). Nelielais Zr daudzums norāda uz cirkona klātbūtni mālos, bet Nb un Sn klātbūtne var būt kā izomorfā aizvietošanās cirkonā. To apstiprina tas, ka pēc Liepas un Kupravas mālu apstrādāšanas ar skābēm šo elementu saturs nemainās.
Anotācija angļu valodā The content of microelements in the Latvian clay before and after treatment by acid
Atsauce Višs, R., Drille, M., Rozenštrauha, I. Mikroelementu saturs Latvijas mālos pirms un pēc apstrādes ar skābi. No: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums, Latvija, Rīga, 24.-26. oktobris, 2011. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011, 121.-121.lpp. ISBN 978-9934-10-227-1.
Pilnais teksts
ID 12822