Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rīgas Brīvostā ienākošo kuģu radīto emisiju novērtējums

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rīgas Brīvostā ienākošo kuģu radīto emisiju novērtējums
Nosaukums angļu valodā The Freeport of Riga Inventory of Air Emissions from Ocean Going Vessels
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Edgars Dambergs
Jānis Erbs
Rinalds Jankevics
Artis Strautiņš
Pāvels Jefimenko
Ineta Rozenštrauha
Jūris Cimanskis
Jurijs Zariņš
Atslēgas vārdi Riga freeport, vessel, emissions
Anotācija Baltijas jūras reģions ir viens no noslogotākajiem pasaulē kuģu pārvadājumu jomā. Ikgadus pieaugot kuģošanas aktivitātēm, palielinās arī to izmešu apjoms, kas var ietekmēt gaisa kvalitāti teritorijās ar lielu iedzīvotāju blīvumu. Tā kā ostas ir daļa no urbanizētās infrastruktūras, neapšaubāms ir to pienesums reģiona ekonomiskajā attīstībā, ko sekmē arī kuģi, ienākoši ostā no visām pasaules malām. Kuģu dzinēji lielākoties ir projektēti nepārtrauktam darbam, kas nodrošina optimālu dzinēja slodzi un izmešu apjomu. Ienākot ostā un manevrējot dzinējs strādā mainīgas slodzes apstākļos, kas var palielināt izmešu daudzumu. Atrodoties pie piestātnes, tiem nepieciešams izmantot palīgdzinējus, lai nodrošinātu kuģa sistēmu darbību un kravu operācijas. Tāpēc ir svarīgi novērtēt kuģu radīto izmešu apjomu ostas teritorijā, lai novērtētu to potenciālo ietekmi uz blakusesošām apdzīvotajām vietām.
Anotācija angļu valodā The Freeport of Riga inventory of air emissions from ocean going vessels
Atsauce Dambergs, E., Erbs, J., Jankevics, R., Strautiņš, A., Jefimenko, P., Rozenštrauha, I., Cimanskis, J., Zariņš, J. Rīgas Brīvostā ienākošo kuģu radīto emisiju novērtējums. No: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums, Latvija, Rīga, 24.-26. oktobris, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 217.-217.lpp. ISBN 978-9934-10-227-1.
Pilnais teksts
ID 12823