Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Freeport of Riga Inventory of Air Emissions from Ocean Going Vessels

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Freeport of Riga Inventory of Air Emissions from Ocean Going Vessels
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Edgars Dambergs
Jānis Erbs
Rinalds Jankevics
Artis Strautins
Pāvels Jefimenko
Ineta Rozenštrauha
Jūris Cimanskis
Jurijs Zarins
Atslēgas vārdi The Freeport of Riga, emissions, SOx, NOx, NMVOC, PM, CO2
Anotācija The focus of this work is - to develop baseline ship emission inventory of the Freeport of Riga for years 2008 - 2011 by using the best practices of latest inventory methodologies. This report is necessary as the background information for industry stakeholders to assess and understand the impacts of current port operations and future port development plans on air quality. It is also necessary to understand the effect of international emission regulations and areas of improvement for future emissions reduction. This study is the first of such kind for the Freeport of Riga and the methodology used is open for future improvements and discussion.
Atsauce Dambergs, E., Erbs, J., Jankevics, R., Strautins, A., Jefimenko, P., Rozenštrauha, I., Cimanskis, J., Zarins, J. The Freeport of Riga Inventory of Air Emissions from Ocean Going Vessels. No: Transport Means 2011: Proceedings of the 15th International Conference, Lietuva, Kaunas, 21.-21. oktobris, 2011. Kaunas: Technologija, 2011, 77.-80.lpp. ISSN 1822-296X.
ID 12827