Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Plazmā sintezētu nanopulveru izmantošanas iespējas porainas Al2O3 keramikas modificēšana

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Plazmā sintezētu nanopulveru izmantošanas iespējas porainas Al2O3 keramikas modificēšana
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Ieva Zaķe-Tiļuga
Visvaldis Švinka
Atslēgas vārdi Al2O3 keramika
Anotācija Zinātniskā darba mērķis bija noskaidrot, kādas ir plazmā sintezētu Al2O3 un SiC nanopulveru izmantošanas iespējas porainas Al2O3 keramikas modificēšā, kas iegūta ar šlikera paņēmienu.
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Zaķe-Tiļuga, I., Švinka, V. Plazmā sintezētu nanopulveru izmantošanas iespējas porainas Al2O3 keramikas modificēšana. No: 52. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 29.-29. aprīlis, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 208.-208.lpp. ISBN 978-9934-10-260-8.
Pilnais teksts
ID 12961