Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Controlled Release of Local Anesthetic from Calcium Phosphate Bone Cements

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Controlled Release of Local Anesthetic from Calcium Phosphate Bone Cements
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Zilgma Irbe
Dagnija Loča
Daina Vempere
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi Biomaterials, bone cement, calcium phosphate cements, calcium phosphates, drug delivery
Anotācija Novel lidocaine containing calcium phosphate bone cements have been developed. Lidocaine release kinetics of these cements have been evaluated. Calcium phosphate cements have a great potential for local drug delivery. Release of local anesthetic, such as lidocaine, at the implant site can be useful for reducing pain immediately after implantation. In thiswork a local anesthetic – lidocaine hydrochloride –was incorporated intoα-tricalciumphosphate cement. Lidocaine release profilewas dependent on cement components used. All cements were characterized by an initial burst release,which can be correlatedwith cement pH values, followed by gradual drug release. Drug release continued for up to 6 days and was slower, if cement pH was higher. Addition of lidocaine hydrochloride accelerated setting and changed microstructure of the set cement.
DOI: 10.1016/j.msec.2012.04.069
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493112001993 
Atsauce Irbe, Z., Loča, D., Vempere, D., Bērziņa-Cimdiņa, L. Controlled Release of Local Anesthetic from Calcium Phosphate Bone Cements. Materials Science and Engineering C, 2012, Vol.32, Iss.6, 1690.-1694.lpp. ISSN 0928-4931. Pieejams: doi:10.1016/j.msec.2012.04.069
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 13334