Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Evaluation of Working Parameters of Radiant Heating Systems

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Evaluation of Working Parameters of Radiant Heating Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Jeļena Tihana
Baiba Gaujēna
Atslēgas vārdi low-temperature radiant heating, thermal comfort, indoor air, envelope
Anotācija The basic benefit of low-temperature radiant heating systems is thermal comfort. Additional sound insulation and high inertia factor that provide heating of the surfaces, even without initial phase of energy consumption, can be regarded as an advantage. This paper discusses benefits of low temperature systems installed under the floor or wall surfaces. This study is aimed to demonstrate the influence of heating system elements on indoor air parameters especially on internal surface of building envelope. The model described in this paper offers to optimize building energy performance with low temperature pipes built in the construction.
Atsauce Pšeņičnaja, J., Gaujēna, B. Evaluation of Working Parameters of Radiant Heating Systems. Construction Science. Nr.13, 2012, 41.-46.lpp. ISSN 1407-7329. e-ISSN 2255-8551.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13354