Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Alumina Lightweight Ceramics Modified with Plasma Synthesized Nanopowders

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Alumina Lightweight Ceramics Modified with Plasma Synthesized Nanopowders
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ieva Zaķe-Tiļuga
Ruta Švinka
Visvaldis Švinka
Ēriks Palčevskis
Atslēgas vārdi Porous, lightweight, alumina, nanopowder, mullite
Anotācija The aim of this study is to clarify possibilities of using plasma synthesized Al2O3 and SiC nanopowders as additives in alumina lightweight ceramics prepared by slip casting. Each plasma synthesized nanopowder (PSNP) was incorporated in the material by a different method, because of their diverse influence on the properties of slip. Al2O3 PSNP was introduced in the matrix in form of aqueous suspension. SiC nanopowder was added directly to raw materials. Bending strength, bulk density, apparent porosity and thermal shock resistance were determined to evaluate the influence of these additives. The effect of Al2O3 PSNP addition on the properties of material depends on the initial sintering temperature. SiC particles during sintering oxidize into SiO2 and then in the reaction with alumina form mullite. Addition of SiC considerably improves bending strength and thermal shock resistance.
Atsauce Zaķe-Tiļuga, I., Švinka, R., Švinka, V., Palčevskis, Ē. Alumina Lightweight Ceramics Modified with Plasma Synthesized Nanopowders. No: BaltSilica 2011: Book of Abstracts of the 5th Baltic Conference on Silicate Materials, Latvija, Rīga, 23.-25. maijs, 2011. Rīga: RTU Publishing House, 2011, 51.-52.lpp. ISSN 2243-6057.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13425