Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: PBS Nanodots for Ultraviolet Radiation Nanosensor

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā PBS Nanodots for Ultraviolet Radiation Nanosensor
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Technological Innovations in Sensing and Detection of Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Threats and Ecological Terrorism. NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Jurijs Dehtjars
Marina Romanova
Aleksandrs Anisčenko
Alexandr Soudnikovich
Nataļja Poļaka
Renata Reisfeld
Tsiala Saraidarov
Boriss Poļakovs
Atslēgas vārdi PbS nanodots, ultraviolet radiation, electron emission, nanodosimetry
Anotācija PbS nanodots embedded in a zirconium oxide nanofilm were explored as possible ultraviolet (UV) sensors for nanodosimetry purposes. The nanodots were excited by ultraviolet photons to get emission of weak electrons. The emitted charge correlated to UV exposure indicates that PbS nanodots have potential for use as UV sensors for nanodosimetry.
DOI: 10.1007/978-94-007-2488-4_39
Hipersaite: http://www.springerlink.com/content/q2n5x4629r586660/ 
Atsauce Dehtjars, J., Romanova, M., Anisčenko, A., Soudnikovich, A., Poļaka, N., Reisfeld, R., Saraidarov, T., Poļakovs, B. PBS Nanodots for Ultraviolet Radiation Nanosensor. No: Technological Innovations in Sensing and Detection of Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Threats and Ecological Terrorism. NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. A.Vaseashta, E.Braman, P.Susmann red. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012. 361.-366.lpp. ISBN 978-94-007-2487-7. e-ISBN 978-94-007-2488-4. ISSN 1874-6489. Pieejams: doi:10.1007/978-94-007-2488-4_39
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 13452