Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Methodology for Evaluation of Energy Efficiency Policy for Industries in EU Countries with Less Energy Intensive Industrial Sector

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Methodology for Evaluation of Energy Efficiency Policy for Industries in EU Countries with Less Energy Intensive Industrial Sector
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Autori Līga Ozoliņa
Marika Rošā
Atslēgas vārdi industry , energy efficeincy, methodology, less intensive
Anotācija In the evaluation process of energy efficiency policy for industry in countries with less energy intensive industrial sector has to be taken into account that this is not the priority for several reasons: • The structure of industrial sector: the distribution between energy intensive and other industries; • The industrial sector is only the third largest energy consumer; • Complicate to implement energy efficiency instruments and achieve the expected results due to industrial sector structure. The factors mentioned above reflect the situation in Latvian industries. Therefore the methodology on the evaluation of energy efficiency policy for less energy intensive industries is based on situation in Latvia. The first step contains the identification of energy consumption by the industrial sectors, thus identifying the energy intensive and other industries. This distribution may help to understand the potential target group for energy savings in the country and weather the national target set for the industrial sector is sufficient and feasible. The other steps include the energy efficiency policy distribution between energy efficiency mechanisms and instruments for industries. An important part is the identification of indicators set for the energy efficiency instruments. In many cases the indicators have been developed in order to evaluate the effectiveness of the instrument. However, in some cases new indicators have to be established to better comprehend the situation. The two lasts steps include the analysis of the expected and actual results of the energy efficiency policy. Both data have been analyzed based on the results of expected energy savings within the instrument and actual after the monitoring. Those steps are crucial for the evaluation of the existing energy efficiency policy for industries. As a result of the evaluation a common indicator has to be chosen for all industries in order to compare or benchmark the results of energy efficiency policies for industries in other countries. The methodology would help better understand the differences between industries in different countries and allow comparing the effectiveness of different energy efficiency policies for industries in countries with less energy intensive sector.
Atsauce Ozoliņa, L., Rošā, M. Methodology for Evaluation of Energy Efficiency Policy for Industries in EU Countries with Less Energy Intensive Industrial Sector. No: Evaluation: Key to Delivery of Energy Efficiency, Itālija, Rome, 12.-14. jūnijs, 2012. Rome: IEPEC, 2012, 1.-2.lpp.
ID 13657