Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: ABC katalogs

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā ABC katalogs
Nosaukums angļu valodā ABC Catalog
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Edvīns Vanzovičs
Sergejs Ņikiforovs
Ingars Pilmanis
Viktors Puriņš
Mārtiņš Straume
Atslēgas vārdi Būvniecība, elektroapgāde, projektēšana, būvuzraudzība
Anotācija ABC katalogā sniegta informācija par būvniecības procesu reglamentējošiem materiāliem, kārtību un atbilstoši būvniecības procesa nozarēm speciālistiem nepieciešamu kvalifikāciju. Tiek sniegtas ziņas par licencētiem uzņēmumiem un kvalificētiem speciālistiem attiecīgās būvniecības procesa nozarēs.
Anotācija angļu valodā ABC catalog provides information on the process of building standards, and in conformity with industry professionals in the construction process necessary qualifications. The book provides information on licensed businesses and skilled sectors of the construction process.
Atsauce Vanzovičs, E., Ņikiforovs, S., Pilmanis, I., Puriņš, V., Straume, M. ABC katalogs. Rīga: Informācijas grupa "Latvijas Tālrunis", 2009. 602 lpp. ISBN 9984-797-83-0.
ID 13907