Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Wettability and Bioproperties of PMMA Used for Eye Prostheses in Dependence on Ultraviolet Radiation

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Wettability and Bioproperties of PMMA Used for Eye Prostheses in Dependence on Ultraviolet Radiation
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jurijs Dehtjars
Linda Lancere
Nataļja Poļaka
Alexandr Soudnikovich
Valdis Valters
Fyodor Tyulkin
Atslēgas vārdi PMMA, wettability, sun irradiation, eye prosthetics, surface charge
Anotācija -
Atsauce Dehtjars, J., Lancere, L., Poļaka, N., Soudnikovich, A., Valters, V., Tyulkin, F. Wettability and Bioproperties of PMMA Used for Eye Prostheses in Dependence on Ultraviolet Radiation. Oftalmoloģijas Žurnāls , 2010, -, 30.-32.lpp. ISSN 1691-4783.
ID 13931