Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Improving Qualification in Electrical Safety

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Improving Qualification in Electrical Safety
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Valdis Ziemelis
Atslēgas vārdi electrical safety groups, unified principles in electric safety.
Anotācija This article aims to elaborate proposals for improving the organisation of safe operation of electrical equipment. The situation in the sphere of normative acts regulating safe operation of electrical facilities has been examined; recommendations on elaboration of such acts have been given. It is proposed to elaborate new regulations of the Cabinet of Ministers and introduce six electrical safety groups, as well as form unified principles for attributing electrical safety groups to electric equipment with voltage up to 1000V and above 1000V.
Atsauce Ziemelis, V. Improving Qualification in Electrical Safety. Tehnogēnās vides drošība. Nr.2, 2012, 76.-81.lpp. ISSN 2255-6923. e-ISSN 2255-8705.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 14081