Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Development of Poly(Vinyl Alcohol) Cryo-Systems with Medicines and Their Comparative Study of Antimicrobial Activity and Cytotoxicity

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Development of Poly(Vinyl Alcohol) Cryo-Systems with Medicines and Their Comparative Study of Antimicrobial Activity and Cytotoxicity
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jolanta Staško
Nadežda Romančikova
Aigars Reinis
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Juta Kroica
Atslēgas vārdi poly(vinyl alcohol); cryogel systems; cytotoxicity; biocompatibility; microbial adherence
Anotācija The aim of the work was to develop the poly(vinyl alcohol) cryogel systems (PVAGS) with plant extracts (PPe) and simple conventional medicine (Cm), and compare their antimicrobial activity, biocompatibility and cytotoxicity. The stability of gels systems with and without medicines was determined, the gel content and swelling degree were calculated. In vitro studies of PVAGS, with and without medicines, microbial contamination risk – the colonization level of the microorganisms and adhesion activity for the use of gel materials for the wound care were detected. PVAGS biocompatibility and cytotoxic properties were examined on cell lines.
Hipersaite: http://scientific-conference2012.rtu.lv/sites/default/files/pdf/RTU_Conference_2012.pdf 
Atsauce Staško, J., Romančikova, N., Reinis, A., Bērziņa-Cimdiņa, L., Kroica, J. Development of Poly(Vinyl Alcohol) Cryo-Systems with Medicines and Their Comparative Study of Antimicrobial Activity and Cytotoxicity. No: Riga Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1th Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute/ RTU Alumni: Digest, Latvija, Riga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RTU, 2012, 739.-739.lpp. ISBN 978-9934-10-360-5.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 14227