Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Composition of Birch Bark Extracts Depending on the Solvent Type

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Composition of Birch Bark Extracts Depending on the Solvent Type
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Aigars Pāže
J. Zandersons
Jānis Rižikovs
G. Dobele
B. Sprince
V. Jurkjane
A. Tardenaka
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Atsauce Pāže, A., Zandersons, J., Rižikovs, J., Dobele, G., Sprince, B., Jurkjane, V., Tardenaka, A. Composition of Birch Bark Extracts Depending on the Solvent Type. No: Abstracts of the Riga Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Section: Material Science and Applied Chemistry, Latvija, Rīga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RTU Publishing House, 2012, 92.-92.lpp. ISBN 978-9934-10-357-5.
Pilnais teksts
ID 14518