Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Changes of Extreme Climate Events in Latvia

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Changes of Extreme Climate Events in Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Autori Zanita Avotniece
Maris Klavins
Valerijs Rodinovs
Atslēgas vārdi climate change, trends, temperature extremes, precipitation extremes, Latvia
Anotācija Extreme climate events are increasingly recognized as a threat to human health, agriculture, forestry and other sectors. To assess the occurrence and impacts of extreme climate events, we have investigated the changes of indexes characterizing positive and negative temperature extremes and extreme precipitation as well as the spatial heterogeneity of extreme climate events in Latvia. Trend analysis of long–term changes in the frequency of extreme climate events demonstrated a significant increase in the number of days with extremely high air temperatures and extreme precipitation, and a decrease in the number extremely cold days.
DOI: 10.2478/v10145-012-0010-1
Atsauce Avotniece, Z., Klavins, M., Rodinovs, V. Changes of Extreme Climate Events in Latvia. Environmental and Climate Technologies. Nr.9, 2012, 4.-11.lpp. ISSN 1691-5208. e-ISSN 2255-8845. Pieejams: doi:10.2478/v10145-012-0010-1
Pilnais teksts Pilnais teksts
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 14634