Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Development of Biomass Utilization in Latvia

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Development of Biomass Utilization in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Peteris Šipkovs
Galina Kashkarova
Kristina Ļebedeva
Lana Migla
Atslēgas vārdi Biomass, energy balance, cogeneration, district heating, biomass utilization.
Anotācija This paper describes an efficient and appropriate use of biomass in Latvian conditions as well as analyzing the current situation, leading to recommendations for rational use of biomass and the full implementation of the Latvian energy sector. In recent year’s Latvian energy sector development analysis shows, that there is a positive tendency - an increase of local and renewable energy share of energy balance. The paper will be identified for future development opportunities, and will undertake an analysis of renewable energy consumption forecasting in accordance with the renewable energy potential assessment, taking into account the effective use of innovative technologies and ecological aspects of the energy sector. Increasing use of biomass for district heating (and cogeneration), also increase the efficient use of biomass in cost efficiency and reducing of GHG emissions. Efficient use of biomass analyzed in the paper, taking into account technical, legislative, institutional / organizational, economic, information and financial aspects. Promoting of the efficient use of biomass will increase national energy independence.
Hipersaite:  
Atsauce Šipkovs, P., Kashkarova, G., Ļebedeva, K., Migla, L. Development of Biomass Utilization in Latvia. No: International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’12): CD Proceedings, Spānija, Santiago de Compostela, 28.-30. marts, 2012. Santiago de Compostela: European Association for the Development of Renewable Energies, Environment and Power Quality, 2012, 1.-5.lpp. ISBN 978-84-615-6648-8.
ID 14688