Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Construction Sector Needs to Achieve the Climate and Energy Targets 2020

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Construction Sector Needs to Achieve the Climate and Energy Targets 2020
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Agris Kamenders
Atslēgas vārdi construction sector workers, climate and energy targets 2020, low energy construction
Anotācija The aim of the analysis hereby was to determine the demand for employees in the construction sector and to forecast it for year 2020 in order to achieve the climate and energy targets the country has undertaken.
Hipersaite: http://scientific-conference2012.rtu.lv/sites/default/files/pdf/RTU_Conference_2012.pdf 
Atsauce Kamenders, A. Construction Sector Needs to Achieve the Climate and Energy Targets 2020. No: Riga Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Digest, Latvija, Riga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RTU, 2012, 145.-145.lpp. ISBN 978-9934-10-360-5.
Pilnais teksts
ID 14762