Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Selective Liquid Phase Oxidation of Glycerol to Glyceric Acid over Novel Supported Pt Catalysts

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Selective Liquid Phase Oxidation of Glycerol to Glyceric Acid over Novel Supported Pt Catalysts
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Elīna Sīle
Svetlana Čornaja
Konstantīns Dubencovs
Svetlana Žižkuna
Valdis Kampars
V. Serga
Lidija Kuļikova
Ēriks Palčevskis
Atslēgas vārdi glycerol oxidation, supported platinum catalysts, glyceric acid, extractive-pyrolytic method
Anotācija Several supported platinum catalysts were prepared by the extractive–pyrolytic method for the selective production of glyceric acid from glycerol. Al2O3, Y2O3, Lu2O3, ZrO2–Y2O3 TiO2, SG, Fe2O3, γ-AlO(OH) and C were used as the catalyst supports. Glycerol oxidation was performed in alkaline solutions and oxygen was used as the oxidant. The optimal catalyst preparation parameters and glycerol oxidation conditions to obtain glyceric acid were determined. The best result (57 % selectivity to glyceric acid with 92 % glycerol conversion) was achieved on a 4.8 % Pt/Al2O3 catalyst.
DOI: 10.2298/JSC121203037S
Atsauce Sproģe, E., Čornaja, S., Dubencovs, K., Žižkuna, S., Kampars, V., Serga, V., Kuļikova, L., Palčevskis, Ē. Selective Liquid Phase Oxidation of Glycerol to Glyceric Acid over Novel Supported Pt Catalysts. Journal of the Serbian Chemical Society, 2013, Vol.78, No.9, 1359.-1372.lpp. ISSN 0352-5139. e-ISSN 1820-7421. Pieejams: doi:10.2298/JSC121203037S
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 15120