Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hybrid Vehicle for Military Operations

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Hybrid Vehicle for Military Operations
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Genadijs Zaļeskis
Juris Ķiploks
Viesturs Bražis
Atslēgas vārdi All-terrain vehicle, hybrid vehicle
Anotācija This paper presents hybrid electrical drive’s advantages using in military all-terrain vehicles. Development cycles and the requirements shown to military vehicles are described.
Atsauce Zaļeskis, G., Ķiploks, J., Bražis, V. Hybrid Vehicle for Military Operations. No: 11th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Doctoral School of Energy and Geotechnology II", Igaunija, Pärnu, 16.-21. janvāris, 2012. Tallinn: Elektriajam, 2012, 84.-87.lpp. ISBN 978-9985-69-051-2.
ID 15129