Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: New Methods of Biofuel Production

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā New Methods of Biofuel Production
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Valdis Kampars
Kristaps Māliņš
Jānis Brinks
Tatjana Rusakova
Zane Ābelniece
Kristīne Lazdoviča
Karīna Cīrule
Raimonds Mūrnieks
Rūta Kampare
Atslēgas vārdi _
Anotācija _
Atsauce Kampars, V., Māliņš, K., Brinks, J., Rusakova, T., Šustere, Z., Lazdoviča, K., Cīrule, K., Mūrnieks, R., Kampare, R. New Methods of Biofuel Production. No: Abstracts of the Riga Technical University 53rd International Scientific Conference Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Section: Material Science and Applied Chemistry, Latvija, Rīga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RTU Publishing House, 2012, 52.-52.lpp. ISBN 978-9934-10-357-5.
Pilnais teksts
ID 15192