Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Catalytic Deoxygenation of Rapeseed Oil to n-Paraffins

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Catalytic Deoxygenation of Rapeseed Oil to n-Paraffins
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Raimonds Mūrnieks
Lauma Apšeniece
Valdis Kampars
Zane Ābelniece
Atslēgas vārdi _
Anotācija _
Atsauce Mūrnieks, R., Apšeniece, L., Kampars, V., Šustere, Z. Catalytic Deoxygenation of Rapeseed Oil to n-Paraffins. No: Abstracts of the Riga Technical University 53rd International Scientific Conference Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Section: Material Science and Applied Chemistry, Latvija, Rīga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RTU Publishing House, 2012, 50.-50.lpp. ISBN 978-9934-10-357-5.
Pilnais teksts
ID 15194