Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Safe Bicycling - Problems and Solutions

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Safe Bicycling - Problems and Solutions
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Marianna Grecka
Ausma Viļumsone
Juris Blūms
Zane Pavāre
Atslēgas vārdi bicycling, reflective, light emissive elements, wearable electronics
Anotācija Due to a fast-rising number of cyclists, the safety problems of cyclists become topical. The cyclist’s visibility can remarkably be improved by integrating the light reflective and emissive elements. The aim of the study – to clarify the road participants’ mutual communication problems in the traffic and opportunities solving them with integrating light reflective and emissive elements in cyclist’s suit and also to define the placement of electronic components for the action of designed clothing.
Atsauce Grecka, M., Viļumsone, A., Blūms, J., Pavāre, Z. Safe Bicycling - Problems and Solutions. No: 4th International Interdisciplinary Scientific Conference „Society, Health, Welfare”. 1st Conference of Speech Therapists: Abstracts, Latvija, Rīga, 22.-23. novembris, 2012. Riga: Riga Stradins University, 2012, 35.-36.lpp. ISBN 978-9984-793-19-1.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 15227