Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Notekūdeņu dūņas saturoši poraini kompozītmaterāli

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Notekūdeņu dūņas saturoši poraini kompozītmaterāli
Nosaukums angļu valodā Porous Building Ceramic Materials Containing Industrial Sewage Sludge
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Ineta Rozenštrauha
Linda Krāģe
Askolds Jarutis
Edmunds Lodiņš
Viktors Filipenkovs
Laila Pētersone
Atslēgas vārdi porous building ceramics, sewage sludge, industrial waste, recycling
Anotācija Darbā aplūkotas noteiktu rūpniecisko atkritumu – notekūdeņu dūņu reciklēšanas iespējas porainos kompozītmateriālos. No minētajiem atkritumiem – notekūdeņu dūņām, atkritumu stikla un Nīcgales atradnes māliem veidotas vairākas kompozīcijas, no kurām kā perspektīvākās izvēlētas – kompozīcijas ar notekūdeņu dūņu saturu 25 – 35 masas %, atkritumu stiklu 20 masas % un Nīcgales māliem 45 – 55 masas % - matricas materiālu porainu kompozītu ieguvei, apstrādājot kompozīcijas termiski noteiktā temperatūru režīmā. Iegūtie porainie kompozītmateriāli uzrāda sekojošas fizikāliķīmiskās īpašības – porainību 34 – 48%, nelielu termisko sarukumu – 0,5 – 7 % un graujošo spiedes stiprību 51,1±1,1 – 51,5±1,0 MPa. Saskaņā ar uzrādītajām funkcionālajām īpašībām, iegūtos materiālus var izmantot kā speciālo būvkeramiku termoizolācijas mērķiem.
Anotācija angļu valodā Porous and ceramic materials were produced from industrial waste – glass as by-products from glass fibre production and sewage sludge, and mineral raw material – clay from the deposit Nicgale. The chemical and mineralogical analysis of sewage sludge was performed. Sewage sludge contains material “Organiosorb” (bentonite), 50% of organic matter, phosphorous, nitrogen and some trace elements: Cr, Zn, Cd, Ni, Pb, Cu. The waste glass contains mainly SiO2, Al2O3, CaO, B2O3, MgO, K2O, TiO2 and Fe2O3. The mineral raw material - Latvian clay from deposit Nicgale contains mainly SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, TiO2, Na2O and SO3 and particularly high content of carbonate compounds - 21,66 wt% CaCO3+MgCO3. The mentioned clay could be used as a raw material for porous ceramic composite due to the high content (73.3%) of particles having size < 5 μm. The raw materials were investigated by differential-thermal analysis (DTA) as well as thermal treatment. According to the studies of the composition of raw materials several mixtures were produced from the clay (45 – 55 wt%) as a matrix material and sewage sludge (25 – 35 wt%) as well as waste glass (20 wt%) in order to manufacture a lightweight aggregate during the thermal treatment. The conditions of sintering of porous ceramic were established after various experiments: heating rate until 700oC – 3o/min and subsequent heating until maximum temperature with heating rate 12o/min. Three compositions showing optimal Functional properties: thermal shrinkage – 0.5 - 7%, bulk density 1.5 – 2,1 g/cm3 at the temperature interval 1120 – 1130oC, porosity - 34 – 48%, and relatively high breaking stress in compression – 51.1±1.1 – 51.5±1.0 MPa. According to the functional properties detected, the obtained materials could be used as fillers for building materials and porous building ceramic materials for specific purposes (e.g. thermoinsulation).
Atsauce Rozenštrauha, I., Krāģe, L., Jarutis, A., Lodiņš, E., Fiļipenkovs, V., Pētersone, L. Notekūdeņu dūņas saturoši poraini kompozītmaterāli. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.26, 2012, 64.-68.lpp. ISSN 1407-7329. e-ISSN 2255-8713.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 15292