Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dzelzs oksīda magnētisko nanodaļiņu sintēze

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Dzelzs oksīda magnētisko nanodaļiņu sintēze, īpašības un pielietošanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Synthesis, Properties and Applications of Magnetic Iron Oxide Nanoparticles
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Aļona Gabrene
Inna Juhņeviča
Atslēgas vārdi iron oxide nanoparticles, magnetite, sol-gel, co-precipitatuon
Anotācija Dzelzs oksīdu magnētiskās nanodaļiņas izraisa interesi izmantošanai katalīzē un biomedicīnā - terapeitisko aģentu piegādei organismā, lokalizētajā termoterapijā, zāļu pārvēršanai to aktīvajā formā, DNS ekstrahēšanai, bioloģisko šķidrumu detoksikācijai. Nanodaļiņām, kuras izmanto biomedicīnā un bioinženierijā, jābūt ar augstu magnetizācijas vērtību, izmēriem < 100 nm, zemu polidispersitāti, fizikālo un ķīmisko īpašību stabilitāti.
Anotācija angļu valodā Dzelzs oksīdu magnētiskās nanodaļiņas izraisa interesi izmantošanai katalīzē un biomedicīnā - terapeitisko aģentu piegādei organismā, lokalizētajā termoterapijā, zāļu pārvēršanai to aktīvajā formā, DNS ekstrahēšanai, bioloģisko šķidrumu detoksikācijai. Nanodaļiņām, kuras izmanto biomedicīnā un bioinženierijā, jābūt ar augstu magnetizācijas vērtību, izmēriem < 100 nm, zemu polidispersitāti, fizikālo un ķīmisko īpašību stabilitāti.
Hipersaite: http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,7956/konference2012_2.pdf 
Atsauce Gabrene, A., Juhņeviča, I. Dzelzs oksīda magnētisko nanodaļiņu sintēze, īpašības un pielietošanas iespējas. No: 53. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli: 53. RTU Studentu zinātniskā un tehniskā konference, Latvija, Rīga, 24.-24. aprīlis, 2012. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012, 262.-262.lpp. ISBN 9789934103919.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 15580