Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Impact of Sintering Temperature on the Phase Composition and Antibacterial Properties of Silver Doped Hydroxyapatite

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Impact of Sintering Temperature on the Phase Composition and Antibacterial Properties of Silver Doped Hydroxyapatite
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Arita Dubņika
Dagnija Loča
Aigars Reinis
Māris Kodols
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi antimicrobial activity; biomaterials; ceramics; hydroxyapatite; phase transitions; silver
Anotācija In the present study, the impact of sintering temperature on the phase composition and antibacterial properties of silver-doped hydroxyapatite (HAp/Ag) samples was investigated. HAp/Ag containing 0.2 and 1.2 % silver was prepared using a modified wet chemical precipitation method. The surface morphology and inner structure of the sintered samples were discussed. X-ray powder diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) studies showed that, after the sintering process, HAp/Ag contained a silver oxide phase, which was not observed in raw materials. Phase composition changes at different sintering temperatures were studied, and it was found that silver oxide undergoes phase changes during the sintering process. In vitro antibacterial properties approved the excellent anti-microbial activity of HAp/Ag against the bacterial strains Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa. The HAp/Ag sample with 1.2 % silver content, sintered at 1150 °C, showed the highest antibacterial activity.
DOI: 10.1351/PAC-CON-12-08-12
Atsauce Dubņika, A., Loča, D., Reinis, A., Kodols, M., Bērziņa-Cimdiņa, L. Impact of Sintering Temperature on the Phase Composition and Antibacterial Properties of Silver Doped Hydroxyapatite. Pure and Applied Chemistry, 2013, Vol.85, No.2, 453.-462.lpp. ISSN 0033-4545. Pieejams: doi:10.1351/PAC-CON-12-08-12
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 15714