Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Characterization of Iron Oxide Nanoparticles for Sol-Gel Dip-Coating Method Prepared Thin Films

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Characterization of Iron Oxide Nanoparticles for Sol-Gel Dip-Coating Method Prepared Thin Films
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Janīna Sētiņa
Aļona Gabrene
Inna Juhņeviča
Gundars Mežinskis
Atslēgas vārdi coprecipitation, sol-gel, thin films, iron oxide, magnetite, nanoparticles
Anotācija The paper describes two methods of syntheses of iron oxides, microstructure and morphology of magnetite nanoparticles. Structural and morphological characteristics of iron oxides particles and prepared film were analyzed by X-Ray Diffraction, SEM, FTIR, DTA, AFM.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.704.275
Atsauce Sētiņa, J., Gabrene, A., Juhņeviča, I., Mežinskis, G. Characterization of Iron Oxide Nanoparticles for Sol-Gel Dip-Coating Method Prepared Thin Films. Advanced Materials Research, 2013, Vol.704, 275.-280.lpp. ISSN 1662-8985. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.704.275
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 15835