Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nonlinear Optical Chromophores with 1

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Nonlinear Optical Chromophores with 1,3-Indanedione Moiety
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Valdis Kampars
Pauls-Jānis Pastors
Jana Kreicberga
Lauma Laipniece
Ilze Māliņa
Māra Plotniece
Kristīne Teivena
Rūta Kampare
Atslēgas vārdi nonlinear chromophore, 1,3-indandione, synthesis
Anotācija -
Atsauce Kampars, V., Pastors, P., Kreicberga, J., Laipniece, L., Neibolte, I., Plotniece, M., Teivena, K., Kampare, R. Nonlinear Optical Chromophores with 1,3-Indanedione Moiety. No: Abstracts of the Riga Technical University 53rd International Scientific Conference Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Section: Material Science and Applied Chemistry, Latvija, Rīga, 11.-12. oktobris, 2012. Rīga: 2012, 53.-53.lpp. ISBN 9789934103575.
Pilnais teksts
ID 16017