Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Electron Emission for Nanodosimetry of Ionizing Radiation and Gas Sensing

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Electron Emission for Nanodosimetry of Ionizing Radiation and Gas Sensing
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Jurijs Dehtjars
Diāna Krumpāne
Kristīne Perovicha
Renata Reisfeld
Marina Romanova
Tsiala Saraidarov
Alexandr Soudnikovich
Indra Surkova
Atslēgas vārdi PbS nanodots, radiation, dosimetry, photoelectron emission, gas sensing
Anotācija Photoelectron (PE) and thermostimulated exoelectron (TE) emission spectroscopies were explored for nanodosimetry of electron radiation and gas sensing. Lead sulphide (PbS) nanocrystals embedded in zirconia (ZrO2) thin-films were employed to absorb electron radiation and changes in PE properties of the films in dependence on absorbed dose were studied. Gases benzene and isopentane were adsorbed onto silicon substrates and changes in PE and TE emission properties of the substrates were explored. The research demonstrated that both PE and TE are promising approaches to use in sensing applications.
Hipersaite: http://www.cognizure.com/chemsen.aspx 
Atsauce Dehtjars, J., Krumpāne, D., Perovicha, K., Reisfeld, R., Romanova, M., Saraidarov, T., Soudnikovich, A., Surkova, I. Electron Emission for Nanodosimetry of Ionizing Radiation and Gas Sensing. Chemical Sensors, 2013, Vol. 3, No. 1, 1.-4.lpp. ISSN 2231-6035.
ID 16196