Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analysis and Improvement of Nocturnal Enuresis Alarm System

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analysis and Improvement of Nocturnal Enuresis Alarm System
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inese Kašurina
Aleksandrs Vališevskis
Andis Užāns
Ausma Viļumsone
Atslēgas vārdi nocturnal enuresis, alarm system, comfort, conductive threads
Anotācija Bedwetting (Nocturnal Enuresis) is a common problem throughout the world, it has a very high prevalence in the preschool population and the prevalence slowly falls during childhood. Several therapies exist to solve this problem, one of them is enuresis alarm, which is a primary and an effective nocturnal enuresis treatment method for children. In the paper different alarm systems were summarized: pad-and-bell alarms, wearable wired alarms and wearable wireless alarms, analyzing its advantages and drawbacks Operation and construction as well as attachment technology and placement in the garment of alarm units and sensors have been explored. This study describes issues related to enuresis alarm systems from the comfort and safety point of view, as well as recommendations for improvement of sensor and alarm unit design.
Atsauce Parkova, I., Vališevskis, A., Užāns, A., Viļumsone, A. Analysis and Improvement of Nocturnal Enuresis Alarm System. No: Proceedings of 14th Romanian Textiles and Leather Conference, Rumānija, Sinaia, 6.-8. septembris, 2012. Sinaia: 2012, 256.-264.lpp. ISSN 2285-5378.
ID 16249