Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Betona šļūdes eksperimentālā pārbaude

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Betona šļūdes eksperimentālā pārbaude
Nosaukums angļu valodā Eksperimental Testing of Concrete Creep
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Daiga Aumeistere
Andīna Sprince
Atslēgas vārdi Concrete, Creep, PVA fibers
Anotācija Darbā veikta betona no laika atkarīgo deformāciju attīstības eksperimentālā analīze, salīdzinot divu augsto īpašību šķiedrbetona sastāvus ar un bez nanosilikas piedevu, kas pastiprināti ar polivinilalkohola šķiedrām. Eksperimentā tika izmantoti cilindrveida paraugi 47x190 mm. No katra betona veida tika izgatavoti 15 paraugi: 12 paraugi tika izmantoti šļūdes un rukuma deformāciju noteikšanai, no tiem 6 tika ietīti alumīnija folijā divās kārtās, lai tajos saglabātu nemainīgu mitrumu un 6 tika atstāti žūšanai; 3 paraugi tika sagrauti spiedē, lai noteiktu graujošo cilindrisko slodzi. Paraugi testēti pēc 28 dienu cietēšanas ūdenī
Anotācija angļu valodā Darbā veikta betona no laika atkarīgo deformāciju attīstības eksperimentālā analīze, salīdzinot divu augsto īpašību šķiedrbetona sastāvus ar un bez nanosilikas piedevu, kas pastiprināti ar polivinilalkohola šķiedrām. Eksperimentā tika izmantoti cilindrveida paraugi 47x190 mm. No katra betona veida tika izgatavoti 15 paraugi: 12 paraugi tika izmantoti šļūdes un rukuma deformāciju noteikšanai, no tiem 6 tika ietīti alumīnija folijā divās kārtās, lai tajos saglabātu nemainīgu mitrumu un 6 tika atstāti žūšanai; 3 paraugi tika sagrauti spiedē, lai noteiktu graujošo cilindrisko slodzi. Paraugi testēti pēc 28 dienu cietēšanas ūdenī
Atsauce Aumeistere, D., Sprince, A. Betona šļūdes eksperimentālā pārbaude. No: 53. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 27.-27. aprīlis, 2012. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012, 204.-204.lpp. ISBN 978-9934-10-380-3.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 16302