Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Betona šļūdes problēmu izpēte dzelzsbetona konstrukcijās

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Betona šļūdes problēmu izpēte dzelzsbetona konstrukcijās
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Jekaterina Jefimova
Genādijs Šahmenko
Andīna Sprince
Atslēgas vārdi Concrete Creep, Long Term Deformations, PVA fibers
Anotācija Darba tika atspoguloti svarigakie šludes aspekti, ka ari tika veikts praktisks petijums. Eksperimentalaja petijuma parbauditi jauni augstas stipribas betona sastavi ar dažadu polivinilalkohola (PVA) škiedru daudzumu, četros dažados agrinos vecumos pie maz mainigiem apkartejas vides apstakliem
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Jefimova, J., Šahmenko, G., Sprince, A. Betona šļūdes problēmu izpēte dzelzsbetona konstrukcijās. No: 53. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 27.-27. aprīlis, 2012. Rīga: RTU Izdievniecība, 2012, 183.-183.lpp. ISBN 978-9934-10-380-3.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 16304