Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Algorithm of Smart Control System Operation of Small Hydropower Plant

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Algorithm of Smart Control System Operation of Small Hydropower Plant
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Renāta Varfolomejeva
Inga Iļjina
Anatolijs Mahņitko
Atslēgas vārdi Hydroelectric power generation, Power generation planning, Smart grids
Anotācija The small-scale hydro power plant (SHPP) operating regime optimization is considered from the point of view of increasing the income during its whole day work. The optimization problem of SHPP solution using dynamic programming and generalized reduced gradient method is made. In addition to the input data of SHPP Nord Pool Spot market price changing graph for the considered period is used. The SHPP optimization was made to increase efficiency of its operation by optimal water usage distribution. The obtained results demonstrate the advantages of the generalized reduced gradient method in comparison with dynamic programming for the optimization of SHPP regime by the income amount.
DOI: 10.1109/EEEIC.2013.6549537
Atsauce Varfolomejeva, R., Umbraško, I., Mahņitko, A. Algorithm of Smart Control System Operation of Small Hydropower Plant. No: 12th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC 2013), Polija, Wroclaw, 5.-8. maijs, 2013. Piscataway, NJ: IEEE, 2013, 330.-334.lpp. ISBN 978-1-4673-3060-2. Pieejams: doi:10.1109/EEEIC.2013.6549537
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 16349