Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Monophasic ZnFe2O4 Synthesis from a Xerogel Layer by Auto Combustion

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Monophasic ZnFe2O4 Synthesis from a Xerogel Layer by Auto Combustion
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andris Šutka
Gundars Mežinskis
Māris Zamovskis
Dmitrijs Jakovļevs
Ilona Pavlovska
Atslēgas vārdi Zinc ferrite;Sol–gel;Gassensor
Anotācija The influence of sol-gel auto combustion synthesis conditions on the phase purity and microstructure of ZnFe2O4 (ZnO•Fe2O3) nanopowders was studied. The phase composition was determined by X-ray diffraction and the particle size measured by scanning electron microscopy. It was found that the external conditions of the auto combustion reaction affect the phase purity of the synthesized material. Combustion of a xerogel layer on a hot plate forms monophasic spinel zinc ferrite with a particle size ~20 nm. Practical use of synthesized ZnFe2O4 nanopowders as gas sensors with reversible response-recovery behaviour to ethanol is demonstrated.
DOI: 10.1016/j.ceramint.2013.02.092
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884213002617 
Atsauce Šutka, A., Mežinskis, G., Zamovskis, M., Jakovļevs, D., Pavlovska, I. Monophasic ZnFe2O4 Synthesis from a Xerogel Layer by Auto Combustion. Ceramics International, 2013, Vol.39, Iss.7, 8499.-8502.lpp. ISSN 0272-8842. Pieejams: doi:10.1016/j.ceramint.2013.02.092
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 16414