Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Application of Pulse Electromagnetic Field for Joining of Powder Details

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Application of Pulse Electromagnetic Field for Joining of Powder Details
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Viktors Mironovs
Irīna Boiko
Matthias Kolbe
Atslēgas vārdi Eelectromagnetic field, pulse method, joining
Anotācija Nowadays pulse electromagnetic field effectively used in different manufacturing processes, such as stamping, forming, compacting of powders and welding, as well as production of powder coatings. Pulse electromagnetic metal processing is based on physical processes that appear as a result of electrical discharge of capacitor or other device for electrical energy storage on the iductive load (inductor) where details is placed.
Atsauce Mironovs, V., Boiko, I., Kolbe, M. Application of Pulse Electromagnetic Field for Joining of Powder Details. No: The 9th International Conference "Mechatronic Systems and Materials (MSM-2013)": Abstracts, Lietuva, Vilnius, 1.-3. jūlijs, 2013. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2013, 170.-172.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 16423